25ep. 플리트비체의 겨울 | 유라시아 일주 세계여행 【D+176】 [크로아티아 자그레브 ~ 플리트비체] Driving Around the World빼빼가족 버스 몰고 세계여행, 25번째 이야기.
이동 거리 414km, 누적 거리 25,525km
크로아티아, 자그레브, 플리트비체, 카르로바크, 아드리아해,

This video provides closed caption.
Family’s world travel, 25th episodes.

@Music
Epidemic sound (www.epidemicsound.com)

● Not This Time _ Seroa
● Me and My Guitar _ No Inertia feat. Jimmy Burney
● We Can Work It Out _ River Hamilton feat. Jonas Molinder
● Different (Instrumental Version) _ Craig Reever

www.ppeppe.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch khác tạihttps://iconfb.net/du-lich-phuot

Bình luận

Bình luận