Cách Làm Da Ua Việt Nam Tại Nhà Canada – Sữa Chua – Vietnamese Yogurt – Dể Làm Và Ngon Lắm Lắm .Cách Làm Da Ua Việt Nam Tại Nhà Canada – Sữa Chua – Vietnamese Yogurt – Dể Làm Và Ngon Lắm Lắm .
Please share this video:

Nguyên Liệu:
1 lon sữa đặt có đường
1 cup nước xôi
1 cup sữa tươi không đường
1 cup kem sữa
1 cup da ua cái

Ingredients:
1 can condensed milk
1 cup boiling water
1 cup fresh whole milk
1 cup whipping cream
1 cup plain yogurt

Join me on other social media:
Instagram:
Facebook:

Xem thêm các bài viết về Ẩm thực – Món ăn khác tạihttps://iconfb.net/am-thuc-an-uong

Bình luận

Bình luận