Cánh đồng hoa hướng dương của TH true milk, du lịch Nghệ An



Một điểm đến rất thơ mộng tại Nghệ An đó là cánh đồng hoa hướng dương của TH true milk. Cánh đồng hoa này được trồng để dành cho 🐄 để lấy sữa.
A very poetic destination at Nghe An is TH true milk field of sunflower. This field of flowers was planted for 🐄 to get milk.

Xem thêm các bài viết về Du Lịch khác tạihttps://iconfb.net/du-lich-phuot

Bình luận

Bình luận