Chạy Ngay Đi – Sơn Tùng M-TP | Countdown Lights 2020 | Billboard Việt NamChạy Ngay Đi – Sơn Tùng M-TP | Countdown Lights 2020 | Billboard Việt Nam

Billboard Việt Nam – Thông tin âm nhạc số 1 Việt Nam
Chính thức được cấp phép bởi Billboard New York.

Uy tín của Billboard được xây dựng từ giá trị cốt lõi là hệ thống Bảng xếp hạng (BXH) âm nhạc công bằng và minh bạch. 2018, Việt Nam tự hào là thành viên thứ 10 chính thức gia nhập “đại gia đình” Billboard trên toàn thế giới. Billboard Việt Nam – với những chức năng hoạt động ở nhiều hình thức – sẽ đem đến hệ sinh thái âm nhạc hỗ trợ tích cực cho sự phát triển của cộng đồng âm nhạc Việt Nam. Chúng tôi chọn đây là con đường để góp phần đưa Việt Nam gần hơn với thế giới và đem thế giới đến gần Việt Nam hơn thông qua âm nhạc.

#Billboardvn #MTP #Light2020

▶ Website:
▶ Facebook:
▶ Instagram:

Xem thêm các Clip Hot khác tạihttps://iconfb.net/clip-hot

Bình luận

Bình luận