Chi tiết CÁCH ĐIỀN ĐƠN BẢO TRỢ TÀI CHÍNH I-864 ||Điền I-864 khi làm 6 bước NVC (bảo lãnh định cư Mỹ)Credit @ DIEP – North Carolina
Đơn Bảo trợ tài chính I-864 là đơn quan trọng trong quá trình làm hồ sơ bảo lãnh định cư Mỹ.
Đơn này để chứng minh người thân qua Mỹ sẽ được người bảo lãnh có trách nhiệm, không trở thành gánh nặng xã hội.
Link tải I-864:

Xem thêm các bài viết về đầu tư tài chính khác tạihttps://iconfb.net/dau-tu-tai-chinh

Bình luận

Bình luận