Đang quay CSGT dẫn đoàn gặp cảnh xe trượt nhớt té xe – accident scene when film police convoyTraffic police escort VIP motorcade from Rex Hotel to have dinner at somewhere in city center. A Woman rode scooter crash right after convoy pass through due to a small lubricative puddly. Luckily, she did not make any injury.

Trong lúc đang quay đoàn xe VIP có cảnh sát giao thông hộ tống, tình cờ mình bắt gặp được cảnh 1 chị gái đi Honda Vision bị té xe vì một vũng nhớt ngay cua quẹo của tòa nhà Sunwah. Rất may chị đó không bị xây xát gì. Ngay sau đó, bảo vệ của tòa nhà đã dùng biển báo hiệu khu vực nguy hiểm cho những xe khác.

—-Copyright – Bản quyền —–

All of the parts of this video are belong to FirePoAm channel (or Truong Khoa – Antonio Gravita). Do not re-up any part of this video.
VIP escorted by police, VIP convoy

Tất cả các clip trong đoạn video tổng hợp này đều thuộc về kênh FirePoAm (hay Trường Khoa – Antonio Gravita). Vui lòng không được reup bất cứ phần nào của video tổng hợp này nếu chưa được sự cho phép của tôi.

Đoàn xe quân cảnh mở đường, CSGT dẫn đoàn, cảnh sát giao thông dẹp đường, csgt dẹp đường, cảnh sát mở đường cho VIP, cảnh sát mở đường cho tổng thống

Xem thêm các bài viết về Du Lịch khác tạihttps://iconfb.net/du-lich-phuot

Bình luận

Bình luận