Đầu tư 300 triệu để nuôi dê vỗ béo/nuôi dê/cuộc sống và việc làmHôm nay trại mình mới bắt giống.trại về 100 con dê bor nuôi vỗ béo.bà con và các tham khảo và cho ý kiến nhé.

Xem thêm các bài viết về đầu tư tài chính khác tạihttps://iconfb.net/dau-tu-tai-chinh

Bình luận

Bình luận