Destination B2 – Unit 9-12 – Test 3#English #DestinationB2 #General
Cách sử dụng video:
+ Ôn tập, học các bài từ Unit 9 đến Unit 12.
+ Tải bài test 3 về làm.
+ Sử dụng video để kiểm tra đáp án.
Link tải sách:
Link tải test 3:

Xem thêm các bài viết về Du Lịch khác tạihttps://iconfb.net/du-lich-phuot

Bình luận

Bình luận