Bảng kí tự đặc biệt đặt tên Facebook, Zalo, Liên Quân Mobile