LK Trắng Đen – Bang Bang Bang/Ju Uyên Nhi(Ju So Yeun)Ju Uyên Nhi biểu diễn tại show thời trang Angel’s Kid
Follow me:
www.facebook.com/juuyennhivn
www.youtube.com/soyeunju

Xem thêm các Clip Hot khác tạihttps://iconfb.net/clip-hot

Bình luận

Bình luận