Lời đầu hàng của tổng thống ngụy quyền Việt Nam cộng hòa Dương Văn Minh 30 tháng 4 năm 1975Lời đầu hàng của tổng thống nội các Ngụy quyền Việt Nam cộng hòa Dương Văn Minh 30 tháng 4 năm 1975
Các bạn thân mến! Chiến dịch lịch sử mang tên Bác Hồ vĩ đại đã toàn thắng! Sài Gòn đã hoàn toàn giải phóng! Hồi 13h30 phút ngày 30 tháng 4, Tổng thống ngụy quyền Dương Văn Minh đã tuyên bố đầu hàng không điều kiện. Đây là tiếng nói của Dương Văn Minh:
Tôi, Đại tướng Dương Văn Minh, tổng thống chính quyền Sài Gòn, Tôi tuyên bố chính quyền Sài Gòn từ trung ương đến địa phương phải giải tán hoàn toàn. Đường lối, chủ trương của chúng tôi là hòa giải và hòa hợp dân tộc. để cứu sinh mạng đồng bào Tôi tin tưởng sâu xa vào sự hòa giải giữa người Việt Nam….
Sau khi tuyên bố đầu hàng không điều kiện, Dương Văn Minh, tổng thống ngụy quyền, Nguyễn Văn Quyền, phó tổng thống, Vũ Văn Mẫu, thủ tướng cùng hàng chục nhân vật cao cấp khác trong bộ máy ngụy quyền đã được đưa đến nhà khách dinh tổng thống ngụy trước đây.

Xem thêm các bài viết về Du Lịch khác tạihttps://iconfb.net/du-lich-phuot

Bình luận

Bình luận