LSKS#17 Múc HAI, HID trong đợt xấu nhất của Vnindex– Cứ lướt sóng CP Peny có sóng, sẽ ăn ngon
– Nên xem lại clip này:

Xem thêm các bài viết về đầu tư tài chính khác tạihttps://iconfb.net/dau-tu-tai-chinh

Bình luận

Bình luận