Những điểm mới của kỳ thi THPT Quốc gia 2020 | VTC NowVTC Now | Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 08/2020, sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Xem thêm các tin tức khác tại https://iconfb.net/tin-tuc

Bình luận

Bình luận