Pháp luật về doanh nghiệp nhà nướcNhà nước ta nhất quán chủ trương tạo ra môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.
Các doanh nghiệp thuộc đối tượng được coi là doanh nghiệp nhà nước đã giảm đi đáng kể.
Tuy nhiên vẫn cần tiếp tục làm cho pháp luật doanh nghiệp thêm rõ ràng, ổn định và thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp, doanh nhân.

Xem thêm các tin tức khác tại https://iconfb.net/tin-tuc

Bình luận

Bình luận