Phòng Trà Đêm Màu Hồng: Thái Thanh hát Thuở Ban Đầu của Phạm Đình ChươngChannel:
FB:
Email:[email protected]

Thái Thanh hát Thuở Ban Đầu của Phạm Đình Chương. Bản thu âm trước 1975 tại Sài Gòn

Xem thêm các bài viết về đầu tư tài chính khác tạihttps://iconfb.net/dau-tu-tai-chinh

Bình luận

Bình luận