Quan Họ Bắc Ninh Văn Hóa Phi Vật Thể 2012 – [Du Lịch Văn Hóa Việt Nam]Quan họ Bắc Ninh văn hóa phi vật thể 2012 – [Du Lịch Văn Hóa Việt Nam]

“Quan họ Bắc Ninh đã được UNESCO công bố là Di sản Văn hóa phi vật thể Đại diện của nhân loại . Quan họ Bắc Ninh được Hội đồng chuyên môn của UNESCO đánh giá cao về giá trị văn hóa đặc biệt, về tập quán xã hội, nghệ thuật trình diễn, kỹ thuật hát, phong cách ứng xử văn hóa, bài bản, ngôn từ và cả về trang phục

Xem thêm các bài viết về Du Lịch khác tạihttps://iconfb.net/du-lich-phuot

Bình luận

Bình luận