RIG – Báo Cáo Kết Quả Đầu Tư Forex 1-15/7/2020#RIG (#Rubik #Investment Group)
Báo cáo kết quả Đầu Tư 2 tuần đầu tiên của T7/2020 (1-15/7/2020)
1. Quỹ BOT VVA
+ Tổng Vốn: $ 37.000
+ Lợi nhuận: $ 1870 (trung bình: ~7-8%/tháng)
+ Max Drawdown: 20%/vốn

2. Quỹ MAMM – CopyTrade:
+ Tổng Vốn: $ 2.200
+ Lợi nhuận: $ 289 (trung bình: ~10-15%/tháng)
+ Max Drawdown: 30%/vốn

3. Quỹ CopyTrade F4U (mình mới tham gia đầu tư từ 1/7/2020)
+ Tổng Vốn: $ 500
+ Lợi nhuận: $ 217 (trung bình: ~40%/15 ngày)
+ Max Drawdown: 20%/vốn

Nếu bạn có “kèo” đầu tư với tiêu chí an toàn vốn – nhớ rủ mình tham gia chung nhé ^^.

Mr Khang Do – 0927 08 7272

Xem thêm các bài viết về đầu tư tài chính khác tạihttps://iconfb.net/dau-tu-tai-chinh

Bình luận

Bình luận