Sách nói phong thủy || Tử vi và những câu chuyện bí ẩn về Tưởng Giới Thạch || Phong thủy họcSách nói phong thủy || Tử vi và những câu chuyện bí ẩn về Tưởng Giới Thạch. Tưởng Giới Thạch (1887-1975) là nhà lãnh đạo chính trị và quân sự người Trung Quốc, chủ tịch Quốc dân đảng trong năm thập niên, và là người đứng đầu chính phủ Trung Hoa Dân quốc từ năm 1928 đến 1949.
#sachnoi #tuvi #tuonggioithach #phongthuy

Xem thêm các bài viết về Tử Vi – Phong Thủy khác tại https://iconfb.net/tu-vi-phong-thuy

Bình luận

Bình luận