Sao Tham Lang trong Tử vi, luận giải lá số sao Tham Lang trong Tử vi – Tử Vi Trừ Mê TínSao Tham Lang trong Tử vi, Luận giải lá số sao Tham Lang trong Tử vi – Tử Vi Trừ Mê Tín.
Với tác giả Tử vi mang tính chất chia sẻ, nghiên cứu, giao lưu và học hỏi! Các bạn có thể đặt câu hỏi của mình ở phía dưới để trao đổi thảo luận! Xin cảm ơn!

Phú Tử vi về Sao Tham Lang
Tham-lang khả biến thành Đào
Mệnh Tham Sinh Vượng sống lâu hơn người
Tham, Linh Hỏa an bài Tử Mộ
Ngôi công hầu, triệu phú gia tư
Tham-lang ác sát đồng cư
“Cẩu thâu thử thiết” nghê tư chính nòi
Tham với Tả, Hữu, Khôi, Việt hội
Mộc sinh nhân Thầy Bói lừng danh
Tham lang, Vũ-khúc đồng hành
Mệnh cư Mùi, Sửu tất thành phú thương
Tham nhân, hội Văn-Xương, Văn-Khúc
Chính thực chàng đại dóc ba hoa
Cư Hợi, Tý ngộ Dương Đà
Cuộc đời “Phiếm thủy đào hoa” bồng bềnh
Hai tù tinh “Thanh Liêm Tỵ, Hợi”
Ngộ Triệt Tuần phản hữu kỳ công
Tham Hỏa miếu, cách phú ông
“Tham Linh tịnh thú” Tướng hùng vang danh.

Xem thêm các bài viết về Tử Vi – Phong Thủy khác tại https://iconfb.net/tu-vi-phong-thuy

Bình luận

Bình luận