(Teaser) [BE ORIGINAL] SOMI(전소미) ‘What You Waiting For’ (4K)[BE ORIGINAL] SOMI ‘What You Waiting For’ (Teaser)
[비 오리지널] 전소미 ‘What You Waiting For’ (티저)

Q. What you waiting for?
A. ❤소미 컴백 + 스춤 퍼포❤
BE ORIGINAL ‘SOMI’ COMING SOON!

#SOMI #전소미 #BEORIGINAL

Stream various performance video on STUDIO CHOOM!

👉SUBSCRIBE👈
YouTube:
Facebook:
Instagram:
Naver TV:

Xem thêm các tin tức khác tại https://iconfb.net/tin-tuc

Bình luận

Bình luận