THÁI ĐỘ ĐỨC PHẬT TRƯỚC LỜI XÚC PHẠM VÀ TÁN DƯƠNG – TT. THÍCH NHẬT TỪPháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 25-03-2020
#daophatngaynay #thichnhattu #ducphat
Đăng ký kênh và nhận thông báo để xem video mới nhất:
– Kênh Sách Nói Phật Giáo:
– Kênh Thích Nhật Từ Official :
– Kênh Âm nhạc Phật giáo:
– Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam:
– Fanpage Thích Nhật Từ:
– Fanpage Chùa Giác Ngộ:
– Webiste: www. chuagiacngo.com và www.daophatngaynay.com/vn
©Copyright by Đạo Phật Ngày Nay.

Xem thêm các bài viết về đầu tư tài chính khác tạihttps://iconfb.net/dau-tu-tai-chinh

Bình luận

Bình luận