THVL | Đà Nẵng làm đẹp đường phố phục vụ Tuần lễ cấp cao APECNhằm chỉnh trang đô thị phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC, thành phố Đà Nẵng đã triển khai lắp đặt các tranh, ảnh, pano, áp phích với những hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam tại các lô đất trống hai bên các tuyến đường phục vụ APEC.
Mọi đóng góp để chương trình hoàn thiện hơn vui lòng liên hệ:
Website:

Subscribe:
Facebook:
Google Plus:

Xem thêm các tin tức khác tại https://iconfb.net/tin-tuc

Bình luận

Bình luận