TOP 10 Game 2D OFFLINE NHẸ CHO MÁY YẾU Từ 2010 – 2018 (Có Link Download)TOP 10 Game OFFLINE NHẸ CHO MÁY YẾU Từ 2010 – 2018 (Có Link Download)

10. LIMBO – 2010 – 173 MB
Link:

9. Cuphead – 2017 – 2.4 GB
Link:

8. Sonic Mania – 2017 – 397 MB
Link:

7. Mark of the Ninja – 2012 – 2.3 GB
Link:

6. Inside – 2016 – 1.5 GB
Link:

5. Don’t Starve – 2013 – 744 MB
Link:

4. Scribblenauts Unmasked: A DC Comics Adventure – 2013 – 1.2 GB
Link:

3. Jazzpunk – 2014 – 473 MB
Link:

2. Celeste – 2018 – 733 MB
Link:

1. Undertale – 2015 – 421 MB
Link:

Xem thêm các Game Hot khác tạihttps://iconfb.net/game

Bình luận

Bình luận