[Trực tiếp] Nhân sự Trung ương khóa XIII: "Chọn mặt gửi vàng" | VTC NowVTC Now | Để chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIII của Đảng, cần lựa chọn cán bộ vào Ban chấp hành Trung ương, Ủy viên Trung ương như thế nào để xứng đáng, có đủ tài, đủ đức, đủ bản lĩnh chính trị, gánh vác trọng trách đưa đất nước, dân tộc Việt Nam tiến lên con đường độc lập, tự do và thịnh vượng?

(*) Link Facebook:

Xem thêm các tin tức khác tại https://iconfb.net/tin-tuc

Bình luận

Bình luận