Truyền thuyết mỹ nhân ngư 1994-Phim HongKongDiễn viên
Trịnh Y Kiện…Châu Chí (Thầy Châu)
Chung Lệ Đề…Vương Tiểu Mỹ (Mỹ nhân ngư)
Mạch Gia Kỳ…Kỳ Kỳ (Công chúa)
Kim Thành Vũ…Kenji
Trịnh Tắc Sỹ…Hiệu trưởng
Uyển Quỳnh Đan…Cô Viên

Xem thêm các Clip Hot khác tạihttps://iconfb.net/clip-hot

Bình luận

Bình luận