Tư vấn thị trường Phái sinh – Hợp đồng tương lai.Thực hiện: Châu Phạm.
Ngày: 10.06.2020. Thời gian: 19h45 – 20h30.

Xem thêm các bài viết về đầu tư tài chính khác tạihttps://iconfb.net/dau-tu-tai-chinh

Bình luận

Bình luận