Tuổi Thân & Tử Vi tháng 11/2019 AL#anhbatuvi #tuvithang11/2019
VẬN HẠN TUỔI Thân THÁNG 11 (Bính Tý) 2019

Bính Thân 1956: ( Sơn Hạ Hoả)
Mạng: Thuỷ khắc Hoả: mạng bị tháng khắc. sức khoẻ cẩn thận nhiều việc xấu đề phòng phạm thân.
Thiên Can: Bính, đồng hàng cv không gặp khó khăn dễ có tài lộc.
Địa Chi: Thân và Tý thuộc nhóm tam hợp (Thân, Tý, Thìn) dấu hiện của tình cảm, gi đạo yên vui. Còn phần nào tương sinh cho các mối quan hệ tốt đẹp trong cs.
Mậu Thân 1968 ( đại trạch Thổ)
Mạng: Thổ khắc Thuỷ: bản mệnh khắc tháng không tốt cho sức khoẻ, bổn mạng cần cẩn trọng.
Thiên Can: Mậu, Bính không xung, không hợp là trạng thái cân bằng, tự chủ.
Địa Chi: Thân và Tý thuộc nhóm tam hợp (Thân, Tý, Thìn) dấu hiện của tình cảm, gi đạo yên vui. Còn phần nào tương sinh cho các mối quan hệ tốt đẹp trong cs.
Canh Thân 1980 (thạch lựu mộc)
Mạng: Thuỷ sinh Mộc: Bản mệnh được tương sinh tốt cho sức khoẻ va bổn mạng. phúc tinh và tài tinh hưởng lợi.
Thiên Can: Bính khắc Canh thiên can bị tháng tương khắc công việc báo hiệu nhiều khó khăn, cẩn thận lâm vào bế tắt.
Địa Chi: Thân và Tý thuộc nhóm tam hợp (Thân, Tý, Thìn) dấu hiện của tình cảm, gi đạo yên vui. Còn phần nào tương sinh cho các mối quan hệ tốt đẹp trong cs.
Nhâm Thân 1992: Kiếm Phong Kim
Mạng: Kim sinh Thuỷ: Bản mệnh sinh xuất sức khoẻ, bổn mạng không tốt.
Thiên Can: Nhâm, khắc Bính tháng tương khắc thiên can công việc báo hiệu nhiều khó khăn, chống phá.
Địa Chi: Thân và Tý thuộc nhóm tam hợp (Thân, Tý, Thìn) dấu hiện của tình cảm, gi đạo yên vui. Còn phần nào tương sinh cho các mối quan hệ tốt đẹp trong cs.
Giáp Thân 2004 – 1944: Tuyền trung Thuỷ
Mạng: Thuỷ đồng hành sức khoẻ không vấn đề.
Thiên Can: Giáp, Bính không xung, không hợp là trạng thái cân bằng, tự chủ.
Địa Chi: Thân và Tý thuộc nhóm tam hợp (Thân, Tý, Thìn) dấu hiện của tình cảm, gi đạo yên vui. Còn phần nào tương sinh cho các mối quan hệ tốt đẹp trong cs.

Xem thêm các bài viết về Tử Vi – Phong Thủy khác tại https://iconfb.net/tu-vi-phong-thuy

Bình luận

Bình luận