VCBF_CÁCH ĐỂ CHỌN ĐÚNG ĐƯỢC MỘT QUỸ MỞ TỐTQuỹ mở là kênh đầu tư tài chính huy động vốn góp từ nhiều Nhà đầu tư để đầu tư dài hạn vào các loại chứng khoán như cổ phiếu, trái phiếu,… Quỹ mở được quản lý chuyên nghiệp bởi các Công ty Quản lý quỹ.

Công ty Quản lý quỹ (CT QLQ ) là pháp nhân được thành lập theo Quy định của pháp luật, trực tiếp quản lý các Quỹ đầu tư. Hoạt động của CT QLQ dựa trên tính minh bạch và công khai. Theo đó hoạt động của quỹ và tiền của Nhà đầu tư được quản lý bởi Ngân hàng giám sát. Bên cạnh đó Ban đại diện quỹ, UBCKNN, Công ty Kiểm toán cũng là những đơn vị, tổ chức theo dõi chặt chẽ và sát sao hoạt động của Quỹ để đảm bảo quyền lợi cho Nhà đầu tư.

Đầu tư vào Quỹ mở đòi hỏi sự tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi quyết định vì các hoạt động của Quỹ mở được quyết định bởi công ty Quản lý quỹ.
Vì thế, VCBF xin được giới thiệu công thức 5P và những câu hỏi cụ thể giúp Quý khách có thể đánh giá các Quỹ mở trước khi đầu tư trong video ngắn dưới đây.

Hãy để VCBF đồng hành cùng Quý khách trong đầu tư dài hạn thông qua các kênh liên hệ sau:
– Gọi (024) 3936 4540 – (028) 3827 0750
– Chat trực tiếp trên Website của VCBF: www.vcbf.com
– Inbox Facebook VCBF tại m.me/quymovcbf

#VCBF #dautu #thongtin #Quymo

Xem thêm các bài viết về đầu tư tài chính khác tạihttps://iconfb.net/dau-tu-tai-chinh

Bình luận

Bình luận