Vietsub || Nước Hoa Có Độc – Yêu Dương & Hoàng Thi Phù(cover) | 香水有毒 – 妖扬 & 黄诗扶. Bài hát:香水有毒 | Nước Hoa Có Độc
. Soạn nhạc: 江建民 | Giang Kiến Dân
. Viết lời: 陈超 | Trần Siêu
. Hát gốc: 胡杨林 | Hồ Dương Lâm
. Cover: 妖扬 & 黄诗扶 | Yêu Dương & Hoàng Thi Phù

Mp3:
Mp3 full:

Weibo :
Hoàng Thi Phù HBY :
Yêu Dương:

Tik Tok:
Yêu Dương: @杨小杨
ID: 20557332
HBY: @黄诗扶HBY
ID: HuangShifu_HBY


Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp khác tạihttps://iconfb.net/lam-dep

Bình luận

Bình luận