Vlad và Nikita trong Ngôi nhà bị trả lại lớn nhất thế giới dành cho trẻ emMom gave Vlad and Nikita a slide and an inflatable house for children. Children are bored playing with small toys, they want huge. Mom and the children went to the world’s largest inflatable castle for children and adults.

Hãy đăng ký!

Ứng dụng Google Play:

Ứng dụng App Store:

Instagram VLAD –
Instagram của Nikita –

Xem thêm các bài viết về Du Lịch khác tạihttps://iconfb.net/du-lich-phuot

Bình luận

Bình luận