Vnindex sẽ tiếp tục giảm giá hướng về vùng giá dưới 800.Group của TGC để cập nhập những chiến lược giao dịch sớm nhất.
+ Telegram

– Kênh Channel:

– Group thảo luận:

+Group facebook


Xem thêm các bài viết về đầu tư tài chính khác tạihttps://iconfb.net/dau-tu-tai-chinh

Bình luận

Bình luận