What's in my travel bag? // Đi du lịch thì designer mang gì?Valentine tôi lại ngồi đây làm clip về EDC và Design 😀

SEESON
Mua kính của mình tại:


Instagram: @luftmanp
Facebook: Nguyễn Thành Phương
Email for work: [email protected]

MUSIC//
a great day – marlboro.

Xem thêm các bài viết về Du Lịch khác tạihttps://iconfb.net/du-lich-phuot

Bình luận

Bình luận