Whipping Cream(1 kg Cake)Ingredients

One kg cake using whipping cream

Whipping Cream: 1 1/2 Cup

#whippingcreamwhipped
#whippingcream
#cakedecoration

Xem thêm các bài viết về Ẩm thực – Món ăn khác tạihttps://iconfb.net/am-thuc-an-uong

Bình luận

Bình luận