[WinkHoon] Produce 101 season 2 "Pick Me" 朴智勛cutㅣ박지훈cut禁二傳⚠ 재업로드 금지. Don’t re-upload. 🚫
禁二改⚠ 2차 가공 금지. Don’t secondary processing.🚫
禁抹LOGO⚠ 로고크롭 금지.Don’t crop logo.🚫

前往專頁–
影片僅為學習、交流用途,請善用分享資源
影片製作/翻譯/字幕:WinkHoon朴智勛台灣個站
來源: Mnet

#박지훈 #朴智勛 #朴智勳 #프로듀스101 #시즌2 #Produce101 #season2 #wink #윙크남 #윙크보이 #윙크소년

Xem thêm các Clip Hot khác tạihttps://iconfb.net/clip-hot

Bình luận

Bình luận