Zgaleb beating Isshin, the last boss of Sekiro: Shadows die Twice (non cracked version)NO PROSTHETIC, 5 ESTUS FLASK, ALMOST DEATHLESS ISSHIN FIGHT.

Xem thêm các Game Hot khác tạihttps://iconfb.net/game

Bình luận

Bình luận