Kí tự đặc biệt ROS (Rules of Survival) trên Mobile vs PC

Game ROS một trò chơi, đi theo lối chơi sinh tồn đang được anh em game thủ yêu thích và trải nghiệm trên cả Mobile lẫn máy tính PC. Với tên gọi chính là Rules of Survival, anh em game thủ có thể bị mê mẩn và cuốn hút bởi những điều hấp dẫn mà dòng game vốn dĩ đã quá nổi tiếng này mang đến.

Những kí tự đặc biệt game ROS

Gần đây, anh em game thủ khi chơi dòng game này áp dụng các kí tự đặc biệt ROS cực kỳ nhiều nhằm đặt tên cho nhân vật của mình trong khi tạo tên cho nhân vật. Chính vì thế, dám cá là trong khi chơi game anh em có thể thấy có rất nhiều game thủ khác có những kí tự đặc biệt cực kỳ đẹp trên các cái tên của họ.

Với các kí tự đặc biệt đó, người chơi có thể tha hồ tìm kiếm và ghép cho nhân vật những cái tên mà anh em game thủ mong muốn có được. Chính vì thế, việc tạo cho nhân vật của mình có những cái tên đẹp đã không còn gì là khó khăn đối với anh em nữa rồi nhé.

Các kí tự đặc biệt đẹp trong ROS

Mã ký tựKý tựMã ký tựKý tựMã ký tựKý tự
ゔ゛゜
ゝゞァ
アィイ
ゥウェ
エォオ
カガキ
ギクグ
ケゲコ
ゴサザ
シジス
ズセゼ
ソゾタ
ダチヂ
ッツヅ
テデト
ドナニ
ヌネノ
ハバパ
ヒビピ
フブプ
ヘベペ
ホボポ
マミム
メモャ
ヤュユ
ョヨラ
リルレ
ロヮワ
ヰヱヲ
ンヴヵ
ヶヷヸ
ヹヺ・
ーヽヾ
㈠㈡㈢
㈣㈤㈥
㈦㈧㈨
㈩㈪㈫
㈬㈭㈮
㈯㈰㈱
㈲㈳㈴
㈵㈶㈷
㈸㈹㈺
㈻㈼㈽
㈾㈿㉀
㉁㉂㉃
㊀㊁㊂
㊃㊄㊅
㊆㊇㊈
㊉㊊㊋
㊌㊍㊎
㊏㊐㊑
㊒㊓㊔
㊕㊖㊗
㊘㊙㊚
㊛㊜㊝
㊞㊟㊠
㊡㊢㊣
㊤㊥㊦
㊧㊨㊩
㊪㊫㊬
㊭㊮㊯
㊰㋀㋁
㋂㋃㋄
㋅㋆㋇
㋈㋉㋊
㋋㋐㋑
㋒㋓㋔
㋕㋖㋗
㋘㋙㋚
㋛㋜㋝
㋞㋟㋠
㋡㋢㋣
㋤㋥㋦
㋧㋨㋩
㋪㋫㋬
㋭㋮㋯
㋰㋱㋲
㋳㋴㋵
㋶㋷㋸
㋹㋺㋻
㋼㋽㋾
㌀㌁㌂
㌃㌄㌅
㌆㌇㌈
㌉㌊㌋
㌌㌍㌎
㌏㌐㌑
㌒㌓㌔
㌕㌖㌗
㌘㌙㌚
㌛㌜㌝
㌞㌟㌠
㌡㌢㌣
㌤㌥㌦
㌧㌨㌩
㌪㌫㌬
㌭㌮㌯
㌰㌱㌲
㌳㌴㌵
㌶㌷㌸
㌹㌺㌻
㌼㌽㌾
㌿㍀㍁
㍂㍃㍄
㍅㍆㍇
㍈㍉㍊
㍋㍌㍍
㍎㍏㍐
㍑㍒㍓
㍔㍕㍖
㍗

Với các kí tự trên, nếu muốn tìm kiếm thêm anh em có thể tham khảo qua các kí tự đặc biệt Facebook đẹp nhất trong năm 2020 để tìm kiếm cho mình những kí tự mà mình ưng ý nhất nhé.

Xem thêm nhiều thủ thuật blog mới nhất tại: https://iconfb.net/blogs

Bình luận

Bình luận